Celoroční hra SummerHill

SummerHill je škola v Anglii. Víš, proč se o ní mluví a proč si na ní hrajeme? Ona to totiž není jen tak ledajaká škola, ale škola svobodná. Co to znamená? Rozhodně ne to, že by si každý dělal co chce a neohlížel se při tom na nic a na nikoho! Děti se tady mohou samy rozhodnout, které předměty se chtějí učit a které ne. Mohou ovlivnit i to, jakými pravidly se škola bude řídit a co se bude ve škole dít (při zachování bezpečnosti a běžného provozu, samozřejmě). Děti v SummerHillu si hrají, dovádí, sportují, učí se, spolupracují, čtou si, tvoří, hlasují na shromážděních a dospělí jsou jim během jejich růstu partnery a podporou.

V rámci celoroční hry si Mohawkové hrají na školu - na školu svobodnou. Na Summerhill. Hra jim předkládá různé výzvy a úkoly (etapy). Některé etapy členové plní sami, s některými se musí "poprat" v týmech - v klanech, někdy mohou pomoci rodiče. Některé etapy se tvoří a plní doma,  jiné přímo během skautské činnosti. Etapy většinou nejsou časově omezené, záleží na každém chlapci či dívce, jak a kdy se úkolů zhostí. Na druhou stranu etap přibývá a dohnat na jaře to, co jsem na podzim a v zimě zanedbal již bude náročnější.

Ale šanci zvítězit v SummerHillu má zatím každý - i ti nejlepší mají v tuto chvíli splněnu zhruba polovinu etap! Vítězem hry ale bude každý, kdo se díky SumerrHillu něco dozví a alespoň o kousek se posune vpřed. 🙂

Držím vám palce!

Kanyatara

Jak můžeš v SummerHillu uspět?

Vnímej!

Koukej se kolem sebe v klubovně i kdekoliv jinde. Časem Ti to přijde vhod i v běžném životě... 🙂

Zajímej se!

Ptej se, prohlížej a pročítej si svojí Stezku, čti Ondaquu, koukej na web nebo do členské sekce my.indianipribram.cz, čti a piš kroniku. Prostě se zajímej o dění v oddíle - dozvíš se spoustu zajímavých věcí!

Vydej se "na cestu"

Pokud chceš něčeho dosáhnout, musíš pro to něco udělat. To neplatí jen pro hru SummerHill. Časem zjistíš, že největším nepřítelem Ti není Tvůj soupeř, ale Tvoje vlastní lenost... 🙂

Přehled splněných etap:

Vysvětlení k tabulce:

 • Tabulka je aktualizovaná k datu v levém horním rohu tabulky.
 • Splněná etapa znamená oranžové políčko v tabulce a také posun hrací figurky člena na hracím plánu v klubovně.
 • Barevné pozadí čísla etapy v tabulce znamená:
  • žlutá - etapu plní jednotlivci
  • zelená - etapu plní klany
  • fialová - etapu je možné splnit jednotlivě, spojit se s někým, nebo v klanu - dle vlastního rozhodnutí
  • světle modrá - etapa je tajná, dá se zjistit jen určitým způsobem
  • bílá - etapa ještě nebyla vyhlášena
  • šedá - termín splnění etapy již proběhl, etapa už se nedá splnit
 • Barevné pozadí jmen členů tradičně značí příslušnost ke klanu Modrých Želv nebo Hnědých Medvědů.

Seznam a podmínky jednotlivých etap:

 1. Dotazník - předmětem dotazníku je zjistit, co mě v oddíle / ve skautské činnosti baví a zajímá. Etapa je splněna odevzdáním vyplněného dotazníku. Dotazníky jsou k dispozici v klubovně.
 2. Tajná Vánoční Činnost (TVČ) - v dopise, psaném morseovkou jsou zašifrovány 3 etapy - 2., 3. a 4.. TVČ je příprava dárku pro oddíl na Vánoční nadílku (16. 12. 2017) tak, aby to byl dárek hodnotný, společně velkou měrou v klubovně vytvořený a pokud možno před zraky (a sluchy) ostatních ukrytý. Etapa bude uznána po představení TVČ na Nadílce (těm členům klanu, co se na jeho přípravě aktivně podíleli).
 3. Pravidla SummerHillu - další etapa zadaná v dopise, psaném morseovkou. Úkolem klanu je společný návrh pravidel, jimiž by se náš SummerHill mohl řídit. Termín splnění byl 30. 10., další termíny budou následovat vždy po dvou měsících (31. 12., 28. 2., 30. 4.  a 26. 6.).
 4. Vyluštit samotný morseovkový dopis - klidně za pomoci nápovědy v zápisníku nebo v knížce. Etapa je splněna předložením "překladu" přímo v dopise nebo přepisu např. do zápisníku.
 5. Hrací figurka (špendlík) - úkolem etapy je vyrobit si ze špendlíku hrací figurku na hrací plán hry SummerHill, umístěný na jednu z nástěnek. Figurka by měla být k poznání 🙂 Jak ji vytvořit? Pomocí nálepky, "vlaječky", korálku, stužky, bavlnek,...
 6. Skautský zápisník - úkolem etapy je pořídit si knihu na zápisník (všichni měli a mají možnost koupit v klubovně za oddílové platidlo Mušle) a vytvořit si zápisník s předepsanými 14 stranami (podrobně popsáno v oddílovém časopisu Ondaqua č. 60 - v PDF je ke stažení zde na webu). Etapa uznána po předložení pečlivě vytvořeného zápisníku (přiměřeně věku a schopnostem člena).
 7. Tabulka etap v zápisníku - úkolem etapy je udělat si v zápisníku tabulku etap a psát si do ní, co je zadáním každé etapy a označit si jejich splnění.
 8. Moje cíle na podzim - úkolem je si do zápisníku napsat, nakreslit nebo nalepit nystříhané znaky (jsou k dispozici v klubovně), čeho bys chtěl (chtěla) na podzim dosáhnout (nováčkou zkoušku nebo její část, nějakou zkoušku, Orlí Pero, připravit se na složení Slibu? Je to na Tobě...). Etapu bylo možné splnit do 12. 12..
 9. Quarto – poraž náčelníka– hra Quarto je desková hra na principu piškvorek se dřevěnými špalíčky. Etapa je splněna, pokud se Ti povede porazit Kanyataru. Nemožné to není – už se to povedlo Imnuovi a Nele.
 10. Zkouška paměti – etapu splnil ten, kdo na jednu z podzimních schůzek přinesl staré ponožky na výrobu hadrových míčků. Kdo zapomněl, bude mít příležitost na některé z dalších schůzek nebo výprav... 🙂
 11. Zkouška paměti – etapu splnil ten, kdo na jednu z podzimních schůzek přinesl staré ponožky na výrobu hadrových míčků. Kdo zapomněl, bude mít příležitost na některé z dalších schůzek nebo výprav s nějakým jiným úkolem... 🙂
 12. Buchta jko odměna za všasný příchod na schůzku? Ano, právě takovou novinku nedávno Mohawkové zavedli! A je to navíc 12. etapa Summerhillu. Co dodat? Členové se se zájmem hlásí, kdo chce právě na příště buchtu upéci a přinést. Kdo zapomene, etapu zatím nesplnil a dostane se na řadu až za pár měsíců...
 13. Plánek klubovny - pokud se rozhlédneš po klubovně a zamyslíš se, jistě přideš na to, jak bysme mohli jinak rozmístit nábytek po klubovně, aby se nám v ní žilo ještě lépe než dosud. Nechat stůl do T, nebo I? Co dát velkou bednu někam jinam? Co třeba navrhnout, kam dát dříví, aby bylo blízko kamen a nepřekáželo? Můžeš se zamyslet sám, nebo s nějakým kamarádem nemo kamarádkou z oddílu - jistě něco vymyslíte a 13. etapu máte splněnu!
 14. Práce pro Kmen – etapu splnil ten, kdo se aktivně zapojil do podzimní brigády v klubovní zahradě 25. listopadu, etapu je ale možné splnit i dodatečně nějakou prací pro oddíl nebo klubovnu podle domluvy.
 15. Každý něco sbírá – úkolem etapy je přinést do klubovny svojí sbírku a vysvětlit co sbírám, jak a třeba ukázat zajímavé kousky ze sbírky. Pokud se sbírka nedá přinést, doložit alespoň její fotografie. Kdo ještě žádnou sbírku nemá, ještě nic nesbíral a nesbírá, může začít třeba se sbíráním známek, nálepek, apod., nebo napsat / nakreslit minimálně 25 věcí, které je možné sbírat.
 16. Slovní labyrint WORD - úkolem etapy je porazit s klanem náčelnictvo ve hře WORD. Jak se hraje? Dva až tři hráči nebo týmy střídavě hledají a označují slova na hracím plánu tak, aby propojili dvě protilehlé stěny hracího plánu dříve, než soupeři. V případě soutěžního utkání hrají klany proti náčelnictvu (ale nesmí si pomáhat), trénovat je možné jakkoliv - ve dvou nebo třech jednotlivcích, jednotlivec proti klanu, proti náčelnictvu... 🙂 Etapa byla zadána 28. 11..
 17. Etapa je „"tajná“ - její zadání se nedozvíte nikde jinde než v Ondaquě 61 (tedy i v Ondaquě zde na webu).
 18. Košík třísek - úkolem etapy je sám nebo společně s nějakým dalším členem Kmene připravit košík třísek pro zátop v klubovních kamnech (zadáno 5. 12. 2017).
 19. Etapa je „"tajná“ - její zadání se nedozvíte nikde jinde než v zde na webu. Úkolem je znát skautský slib přiměřeně svého věku (Bobříka, Vlčete, Světlušky, Skautský) a bezchybně (a potají) ho přednést někomu z náčelnictva. Je to součástí nováčkovské zkoušky, ale splníš si tím i dvatenáctou etapu SummerHillu. Owačirové mají bonus: musí znát sliby všechny! 😀

"Tády dády dá, to je (zatím) konec!" 🙂