Sbírání kamenů 26. 10. 2013

V sobotu 26. 10. vyrazíme sbírat kameny na pole jako protislužbu Lukášovi, který nám odvezl na tábor tyče, podsady a další tábornické vybavení. Akce se bude konat na poli u Boješic (cesta je podobná, jako na tábor na Vystrkově, ale za Chrašticemi se odbočí ze “Strakonické” doprava.

Sejdeme se v klubovně v 9,00 a protože doprava vlakem je takřka nemožná, prosím tímto několik ochotných rodičů, zda by nás na místo zavezli auty (případně také pomohli). Předpokládaný návrat v 18,00 ke klubovně.

NA SEBE: Pracovní oděv a obuv.

S SEBOU: Pracovní rukavice, jídlo a pití na celý den (oheň asi dělat nebudeme).

Jedná se o nepovinný podnik – Mohawkové si mohou dle své aktivity vydělat až 200 mušlí a zároveň si mohou splnit část jednoho z Orlích Per – a sice “práci na pomoc přírodě”.

Tak Mohawkové – Mohawská banka je připravena na výplatu. Co vy? 😉

Kanyatara

Komentáře