Město Příbram podporuje skauty

Díky dotaci města Příbrami pro rok 2018 s názvem “Dostupný skauting” mělo šest dětí v obtížných životních situacích (z nekompletních rodin, z nízkopříjmových skupin, atd.) z Příbrami možnost zažít spoustu netradičních zážitků a legrace se svými kamarády ve skautském oddíle, něco se naučit, zažít dobrodružství a přátelství v dobré partě se stejně smýšlejícími vrstevníky a hlavně získávat návyky na budoucí život v dospívání a v dospělosti. Zvyknout si, že mohou aktivně fungovat „někde venku“, ne jen na trase „škola – domov – PC“ a že je to docela fajn.

Žádost o dotaci podával a zpracovával František Máška, vedoucí oddílu “Mohawk”, ale účast v projektu nabídl i skautům z několika oddílů skautské organizace Junák, které v Příbrami fungují.

Do projektu se zapojilo šest dětí ve věku 6 až 13 let, dvě dívky a čtyři chlapci – všichni jako členové Mohawků, z jiných skautských oddílů “Dostupný skauting” využit nebyl.

Prostředky, získané z dotace byly použity na nákup vybavení pro děti (skautský kroj, batohy, spacáky), na táborové poplatky a příspěvky, které rodiče dětí do skautského oddílu přispívají a na náklady s projektem spojené (tisk plakátů a dokumentů, výlep plakátů a weby). Vybavení bylo dětem zapůjčeno, v případě že by je skautování přestalo bavit, nebo by si našli jiný koníček, poslouží dalším dětem.

Dotaci s názvem “Dostupný skauting” je věnován web www.dostupnyskauting.cz, o skautování v Příbrami se píše na stránkách www.skautipribram.cz – oba weby jsou ale v tuto chvíli v rekonstrukci, jejich opětovné spuštění je plánováno na 10. ledna.

Ze strany města Příbrami nejde o jedinou podporu pro skauty – o různé dotace žádají i jiné skautské oddíly (Mohawkové si tak například před několika lety mohli koupit lodě), další formou podpory od města pro skauty (a Mohawky též) je pronájem kluboven – Mohawkové obývají chatku v Charvátově ulici kousek od nemocnice.

Logo města Příbrami bylo použito v souladu se Smlouvou o poskytnutí účelové dotace č. 276/OŠKS/2018, čl. III., odst. 15.

Komentáře