1. online schůzka

12. 10. proběhla 1. online schůzka a 6. schůzka 23. období Kmene Mohawk. Na internetu se nás postupně sešlo 10 – Kanyatara, Imnu, Špigy, Sandra – nově Barmanka, Kačka, Sofinka, Honza, Robin a Standa – tatínek od Kačky, který má zájem o činnost.

Po zahájení jsme mluvili o stezkách, slibu a tři body ze stezky si členové dokonce splnili. Řeč byla o KPZ, státních symbolech a skautském pozdravu. Následovala rychlá hra, ve které bylo úkolem napsat co nejvíce zvířat, které můžeme potkat v lese. Dále Kany mluvil o owachirech (to jsou u nás v oddíle rádci, které vedou naše dva klany). Oba klany jsou nyní bez owachirů, takže se jím může stát i někdo z nováčků. Rozhodování a hlasování bude na nějaké z příštích schůzek (naživo) a šanci má každý. Poslední část schůzky se mluvilo o naší nové celoroční hře Záhada hlavolamu a vyhlásila se nová etapa (viz níže). Nakonec se zhodnotila schůzka a členové pomalu odešli (místo domů asi k večeři).

Schůzka bohužel nebyla tak dobrá jako naživo, ale i tak si myslím, že byla prospěšná – něco jsme udělali, sešli jsme se docela v hojném počtu a snad jsme si to alespoň z části užili. Tak za týden zase!

Shrnutí ze schůzky (především pro ty, co na ní nebyli):

  • Další etapou celoroční hry je napsat článek (u malých obrázek) a poslat ho Kanyatarovi (přes e-mail nebo Whatsapp). Článek musí být poslán do příští schůzky tj. do pondělního odpoledne. Mělo by se jednat o něco skautského, nicméně o co konkrétně, to je na vás.
  • V příštích týdnech se bude rozhodovat o tom, kdo z členů (třeba i nováčků) se stane owachirou – rádcem jednoho z našich dvou klanů. Šanci má každý a zaleží tedy jen na tom, jak vás skautování baví a jak moc se mu chcete věnovat. Pak už jen přesvědčit kmenovou radu i ostatní členy, že na to opravdu máte.
  • Krom tohoto článku vyjdou další dva – jeden bude Ondaqua a druhý bude o nějakých možnostech, jak se činnosti věnovat takto na dálku.
  • Možnosti jak se věnovat činnosti i nyní jsou a je jen na vás, jak jich využijete.
  • Příští online schůzku proběhne soutěž ve zpěvu. Každý si může něco připravit a postarat se o zábavu pro ostatní a vydělat nějaké body. Krom samotného vystoupení se hodnotí i snaha. Může se buď jen zpívat nebo k tomu může hrát i hudba z internetu.
  • Sejdeme se (online) opět příští pondělí v pět hodin.

Imnu

Komentáře