Bacha, to hoří! Nominační test

Nominační test – co to je?

To se tak občas může stát, že se v oddíle nahromadí členové – nečlenové. Jsou přihlášeni, občas přijdou, někdy ne, pokud nepřijdou, většinou se ani neomluví, nebo (ačkoliv sami mají mobil, jsou již velcí, nebo potkávají jiné členy) je musí omlouvat maminka. Když už dorazí, tak zhruba v polovině schůzky, dožadují se pozornosti a místo aby pomáhali, na schůzce ruší.

Můžou být v oddíle klidně i několik let a nikdy je nenajdete na horních místech v bodování, ani jako výherce nějakých her nebo soutěží. Někdy se ani nedostanou ke složení vlčáckého slibu. Umí výborně fňukat a kibicovat, co moc neumí, je „to ostatní“. Nechtějte po nich něco přinést, zařídit, uvázat uzel, vyluštit morseovku (ani s nápovědou na lístku, v zápisníku jí totiž nemají), nebo dokonce něco sami udělat! Horko-těžko si zabalí spacák a i s karimatkou jim musí někdo pomáhat. Ještě nikdy nepřinesli všechny osobní věci, deník / zápisník je buď prázdný nebo je nápadně podobný trhacímu bloku… Když se jich zeptáte, co to osobní věci jsou, těžko jich vyjmenují polovinu. Těžko byste je nazvali skautem, vlčetem nebo světluškou. Ve škole spolužáci netuší, že jsou skauti, nebo od skautování své okolí spolehlivě odradí. Jak je poznáte? Krojovou košili nosí vytahanou z kalhot, když kroj odloží, najdete ho někde v koutě na zemi… To všechno lze omluvit a pochopit – všichni se teprve všechno dozvídají a učí, jen někteří, a o těch právě mluvíme, nedbají na opakované rady a vysvětlování zkušenějších kamarádů owačirů (“ba ani na důrazný povel nervově labilního starého náčelníka” – komentář Destruktus)

Jak bysme takovéto lidi mohli výstižně pojmenovat? Často to už dávno nejsou “nováčci” (“spíš staráčci” – komentář Destruktus) a “členové” to ještě také nejsou. Co třeba „Věčným nováčkem“? „Truhlíkem“? „Lamou“? Jaroslav Foglar – Jestřáb o tom vtipně píše v útlé knížečce „Nováček Bubáček píše deník“. Vřele ji doporučuji k přečtení – je to legrace. V reálu to taková legrace není – ať už máme ostudu na táboře nebo na výpravě s jiným oddílem, nebo když jsme “jen” na schůzce a případnému kolemjdoucímu náš tým může připadat jako parta bláznů… A co může nováček, třeba nadšený z vyprávění o skautování, hrách, přírodě, kamarádech a dobrodružství říci po první – druhé schůzce?

Když je v oddíle Lama jedna, dá se to s mírnými obtížemi zvládnout, ale pokud se jich sejde „stádo“, je to pro náčelníka, Kmenovou Radu i aktivní členy dost náročné. To se pak někdo musí naštvat, praštit do stolu a zařvat: „Tak dost!“

Tak se stalo i letos v září. Náčelník to vymyslel, Kmenová Rada to odsouhlasila a upřesnila. Vznikl “Nominační test” (zkratkou eNTé – ne, opravdu, s historickým produktem jedné softwarové firmy to nemá nic společného:-) ) – 19 podmínek, které je nutné splnit, aby člen dokázal, že mu stojí za to zabrat. Že je ochoten pro sebe něco udělat, že chce být oddílu platným členem.

Vytvořili jsme tento test, protože nám jde o náš Kmen Mohawk! Chceme na něj být opět hrdí. Chceme svůj čas a úsilí věnovat těm, kteří oddílem žijí a chtějí se rozvíjet, chtějí být kamarády a skauty. Chtějí slovy legendy “stoupat na horu Poznání”. Nemusíš být dokonalý, bez chyby – stačí chtít a něco udělat. Ne udělat “jen tak něco”, jen tak na oko, “aby se neřeklo”, ale snažit se dělat správné věci pořádně.

nom_test2019

Všichni dostali šanci přijít jako nováček, podívat se, zažít atmosféru našich schůzek a výprav, zahrát si naše hry, něco zajímavého si vyzkoušet a poznat. Kdo z nich bude chtít být členem oddílu i nadále (nebo se členem stát – nebýt nováčkem), bude muset fungovat – ctít a dodržovat naše zásady a plnit domluvené úkoly. Být skautem (nebo světluškou, vlčetem), ne jen „chodit do oddílu“ nebo “chodit na skauta”, jak často slyšíme.

Termínem splnění bude podzimní sněm kmene, ten bude první listopadový víkend. “Předuzávěrka” bude ale poslední schůzku před Sněmem (ve čtvrtek 31. 10. od 17,00). Kdo nebude mít NT téměř hotový (bude mu chybět 5 podmínek nebo méně), na Sněm ani nepojede. Na Sněmu (resp. na celé sněmovní výpravě) totiž nebude čas a prostor na to, aby si všichni nechali uznat všechny podmínky. Tak proto.

Kanyatara
(převzato z oddílového časopisu Ondaqua č. 73, která vyšla 9. 9. 2019, upraveno)

Nominační test – co musí člen splnit

  1. Aktivní člen – chodí, omlouvá se, nosí osobní věci a kroj
  2. Dodržuje oddílová pravidla a skautské zásady, prohřešky na černé desce si uvědomí a snaží se je napravit (odpracovat)
  3. Má splacené dluhy vůči oddílu
  4. Prokáže určité znalosti a dovednosti
    • A) Splní nováčkovskou zkoušku do pěti měsíců od příchodu do oddílu (bez července a srpna)
    • B) Splní podmínky předtáborové výzvy 2019, umí zavázat tkaničky, příp. další podmínky, které budou přidány
    • C) Osobní růst – člen si splní 1 OP nebo 3 body stezky nebo přečte 3 skautské knihy nebo absolvuje kurz atp.

Imnu
(převzato z Ondaquy č. 73, beze změn)

Nominační test pro nováčky? Upřesnění zde:

Nominační test (viz. tabulka výše) má 18 podmínek, devatenáctou podmínkou je žádný lístek na Černé desce. Nováčci, kteří přišli od letošního září splní 5 podmínek za každý měsíc své činnosti, povinná je podmínka č. 19 (Černá deska). Podmínka 11 se započítá, pokud má člen základní střih roucha a vytvořený pěkný návrh (kresbu) svého budoucího roucha.

Nováčci, kteří přišli již dříve, do oddílu se po nějakém čase vrátili, nebo členové oddílu musí splnit podmínky všechny.

Hodnocení podmínky 7 (splněná Nováčkovská zkouška) se liší podle data příchodu nováčka. Nováčkům, kteří přišli od září 2019, stačí splnit jednu čtvrtinu podmínek Nováčkovské. “Starší nováčci” (ti, kteří přišli dříve, do oddílu se vrátili nebo jsou bývalí bobříci) mají splnit alespoň polovinu Nováčkovské zkoušky. Členové musí mít Nováčkovskou již kompletní.

Jaká je situace?

Během září dostali všichni členové tabulku, kam se splnění jednotlivých bodů potvrzuje a kterou si mohli nalepit do zápisníků a mít jí tak s sebou na každé schůzce či výpravě (viz. níže). V klubovně pak máme tabulku souhrnnou. Připravovat se všichni mohli již od září. Postupně jsme do programu zapojovali všechny podmínky – vysvětlovali jsme si, co má každý znát a umět a proč, trénovali jsme uzly, luštili morseovku, opakovali jsme všechno několikrát (oprava: téměř všechno). Zkoušeli, zapojovali do her a bodovaných soutěží. Kdo byl přítomen, slyšel, viděl a mohl pochopit a uložit… 🙂

V říjnu jsme se na schůzkách začali vyptávat – chcete si někdo splnit (vyzkoušet) to a to? Na výzvu reagovala obvykle tak čtvrtina přítomných. Pokusy o splnění jsme jak já, tak owačirové Imnu s Royem vítali a neúspěšné pokusy nepočítali…

Tabulka Nominačního testu, která visí v klubovně je nyní zaplněna asi tak z třetiny a někteří z Mohawků v ní nemají ani čárku…

Na fotce vpravo je tabulka NT z 16. 10. – nyní je v ní o několik fajfek víc…

Nominační test “last minute” aneb domácí úkol na prázdniny?

Ano, právě to je důvod, proč píšu tento článek. Je ještě šance pro toho, kdo má zájem, právě teď o podzimních prázdninách zabrat a na NT se podívat. Otevřít svojí Stezku a zajímat se, jaký že to mám znát zákon skautek, světlušek, vlčat (příp. bobříků, to už ale věkem není nikdo z nováčků ani členů). Co ze Stezky znám, umím a nemám splněné? Co mi chybí z osobních věcí? Mám všechny? Přinesu je (alespoň jednou na čtvrteční schůzku) konečně všechny? Mám v pořádku KáPéZetku, nebo je to jen piksla smetí? Co můj zápisník? Kdy naposledy jsem si do něj zapsal nějaký zážitek, nalepil bodovací kartičku, něco nakreslil? Mám v něm tabulku morseovky, důležité věci (kontakty, přezdívky, jména a adresy kamarádů z oddílu, pokřiky – abych je nezapomněl – pokud je neznám, jsou ve starší Ondaquě i zde na webu), napíšu si tam skautský / vlčácký / světluškovský zákon? Přemýšlel jsem, co bych chtěl mít na indiánském rouchu za znaky? Nakreslil jsem si barevný návrh? Umím už uvázat tkaničky, nebo si to musím ještě potrénovat? Co ty další tři uzly? Lodní smyčka, liščí, nebo ambulantní (plochá) spojka (nebo jiné)? Pokud jsem něco provedl a mám lístek na Černé desce – jak si ho odčiním, odpracuji? Přemýšlím někdy nad sebou v souvislosti s Mohawky? Je to MŮJ ODDÍL, nebo tam jen občas chodím? Můžu být oddílu nebo členům – kamarádům nějak prospěšný? Společně s klanem budeme vytvářet TVČ (Tajnou Vánoční Činnost) – mám nějaký nápad, co bysme mohli společně vyrobit? Chci nakreslit obrázek do kroniky nebo na vývěsku? Vezmu na sebe dobrovolně nějaký úkol v oddíle? Pomůžu někomu méně zkušenému nebo mladšímu (třeba s vytvořením KPZ, naučím ho uzel, tkaničky nebo něco jiného)? Přečtu si nějakou skautskou nebo indiánskou knížku (máme i v klubovně) nebo příběh? Naučím se sám něco, co využiji ve skautském nebo opravdovém životě?

Kdo chce udělat něco dobrého, jistě něco vymyslí! 🙂 Udělá tím radost sobě i jiným a může může dokázat, že u Mohawků není omylem!

Co bude s tím, kdo Nominační test nesplní?

Jak bylo slíbeno, bude s okamžitou platností (ke konci října) vyloučen. Vrátí zapůjčené vybavení, doplatí příp. dluhy a rozloučíme se s ním. Musí to tak být – vysvětlovali jsme to opakovaně na schůzkách, v Ondaquě a je to i dostatečně vysvětleno zde v článku.

Dostane možnost přijít mezi Mohawky jako nováček znovu, ale nejdříve za půl roku, pokud o to požádá – ovšem po kompletním splnění nového Nominačního testu.

Co dodat?

Ano, obrazně řečeno, Nominační test “hoří” – kdo chce u Mohawků být, musí nyní zabrat. Poslední šance ukázat, co ve vás je, bude ve čtvrtek 31. října. Schůzka začíná v 17,00, ale Kanyatara bude v klubovně už kolem třetí hodiny, aby případným zájemcům dovysvětlil poslední věci, co jim nebudou jasné, případně dal možnost odčinit lístek na Černé. Jasné? Ozvěte se, kdo dorazíte!

Držím vám všem palce!

S pozdravem “Správným skautům zdar!” “Howgh!”

Kanyatara

Komentáře