Tábor Sblížení 2018

Letní tábor kmene Mohawk se v roce 2018 konal ve dnech 1. – 14. července 2018. Tábor se konal na louce ve Štítech u Zábřeha na Moravě. Krom našeho kmene se tábora účastnili ještě další dva oddíly – 3. oddíl Šavani ze Zábřeha a zálesáci z Hrabové. Tábor se konal tak daleko právě proto, že jsme nebyli jediný oddíl, co se tábora účastnil.

Tábora se účastnilo asi 30 dětí a asi 8 dospělých. Počet byl v 1. a v 2. týdnu různý. Všichni byli ubytováni první týden v 9 a druhý týden v 10 týpkách. Na tábořišti bylo ještě jedno velké týpí na posezení a pak kuchyň s jídelnou, marodka alias hospic, nářaďovna, umývárna se sprchami a 3 latríny. Děti byly rozděleny do pěti klanů nazývaných podle kmenů Irokézské ligy – Onondagové, Kajugové, Mohawkové, Senekové a Onejdové. Z dospělí se tábora účastnili i oldskauti a plno lidí se za námi přijelo podívat alespoň na skok.

Program tábora byl různý. Hráli se hry, večer se zpívalo ve velkém týpí, byl den se zlatou horečkou, občas byla nějaká ta práce, byla robinsonka, plnili se body stezky, orlí pera a další zkoušky, byli hlídky a pro starší bylo připraveno iksuapi.

Velkou novinkou pro Mohawky bylo získávání placek za splněné činy. Placek bylo asi dvacet. Placky se dali splnit určitým způsobem. Nějaké bylo možno splnit po celý tábor a nějaké jen v určitém časovém úseku. Každý měl možnost získat alespoň pár, ale byla potřeby snaha. Placky byly např. za dobrý skutek, za splnění noční hlídky, za 7 x 2 km, za noční hlídky nebo za jediného šípa. Nejvíce placek získali Va. Čivava a Va. Imnu – 11, poté Va. Lasička – 10 a poté Va. Vrabčák.

Na táboře také jako tradičně proběhla táborová porta. Byli jsme rozděleny do čtyř týmů a každý měl předvést vystoupení ve třech různých kategoriích – písnička Kozel v jiném stylu, jakákoliv píseň a pantomima. Pro jednotlivce byla možnost připravit si bonus. Všechny vystoupení hodnotila porota, která pak v každé kategorii určila vítěze. Pro zpestření byla přítomna i kapela. Organizátoři letošní porty byly Kiwi a Watoknapa.

Na táboře nechyběli ani výlety, letos celkem tři. První se uskutečnil v pátek a cílem dne byla návštěva jiného tábora. Druhý výlet byl družinový a konal se v pondělí. Každá družina měla přiděleného vedoucího. Někdo se šel vykoupat, někdo na rozhlednu, někdo do podzemí. Třetí výlet byl ve středu – návštěva bazénu v Zábřehu.

Poslední táborový večer se, jak je u Šavanů tradicí konal sněm. Šavanský sněm to byl již 107. mohawský pouze 11. Na sněmu se zpívalo konala se Nodintopa neboli klanový boj o skalpy. Soutěž Muž sněmu tentokrát vyhrála žena – Va. Čivava. Určoval se jediný šíp tábora, toho nakonec získal Medvěd a určoval se název tábora, nakonec byl zvolen název Tábor Sblížení. Na konci tábora proběhlo udělování orlích per (uděleno bylo několik desítek) a pak udělování nových hodností.

Mohl bych napsat ještě mnoho slov, ale myslím že takhle to stačí, dlouhé slohové práce asi nikdo číst nebude, a navíc stejně je nejlepší to zažít a mít z toho vzpomínku, a nejen o tom někde číst. A nakonec jen stručně: za sebe si myslím, že tábor se zdařil – poznali jsme nové kamarády, zahráli nové hry, něco naučili a něco zažili. Pro náš oddíl určitě dobré po dlouhé době zažít to ve větším počtu táborníků tak jen doufám, že to tak zůstane. Pro zajímavost jen dodávám že tábora se za náš oddíl účastnil Kanyatara a členové Imnu, Mochomůrka, Špigy, Fotí, Strejda a Xena.

Imnu

Komentáře