Novinky v 26. období

Seigu Mohawkové, dobrý den rodiče!

Prázdniny se chýlí ke konci a již za několik dnů se sejdeme k zahájení dalšího skautského roku. Nové období je ideální čas na změnu některých věcí a letos tomu bude nejinak. S tím rozdílem, že letos se toho bude, oproti minulým letům, měnit o něco více. Abyste to věděli trochu v předstihu, ty hlavní změny popisujeme už nyní v článku. Bude se o nich však mluvit i na Zahajovačce nebo bude možnost se na ně postupně doptat.

1) Nové složení náčelnictva

Na letošním táboře, během slibového ohně, se kromě skládání slibů konaly i volby nového náčelnictva. Náčelníkem kmene Mohawk byl na příští dva roky přítomnými zvolen Samotář, degandawidou (prvním podnáčelníkem) byl zvolen Imnu a do funkce podnáčelníků byli jmenováni Kanyatara, Pída a Icy.

2) Nové rozvržení schůzek

Poslední roky nebylo Mohawků velký počet, a tak jsme se scházeli jen jednou týdně – i když to byly klanovky, scházel se na nich celý kmen. Vzhledem k tomu, že jsme se od roku 2021 více a více rozrůstali (za což jsme samozřejmě rádi a nabízí nám to, jako celku i jako jednotlivcům nové možnosti, jak fungovat), od loňského září jsme se scházeli ve dvou dnech (nebylo to v mohawské historii poprvé, ale bylo to po mnoha letech) – vždy po dvou klanech nazvaných “aliance”.

Jelikož během roku jsme se opět rozrostli a naše počty atakovaly třicítku, dojde k opětovné změně. Bereme to jako výzvu a v tomto školním roce budeme mít schůzky ve třech různých dnech. Jaké to budou a od kolika hodin budeme řešit na Zahajovačce, respektive před ní, kdy se sejde Kmenová Rada – na samotné Zahajovačce pak dojde k oznámení dnů a časů a rozřazení dětí.

Kromě toho, že budeme fungovat ve třech dnech, uděláme ještě věkové rozřazení. V jednom z termínů se tak budou scházet ti nejmladší (počítáme děti zhruba do osmi let – uvidíme konkrétně), které nejspíše povede a program z velké části zajišťovat Kanyatara (s pomocí někoho z KR). Ve zbylých dvou dnech budou schůzky určeny těm starším. Výhodou bude, že budeme moci lépe uzpůsobit program. Co se týče počtu a pojmenování klanů, to je ještě v řešení, nicméně to už je spíše maličkost.

3) Nové rozvržení výprav

Aby si starší mohli výpravy naplno užít a pro mladší neznamenaly výpravy více trápení než radosti, budou letos malí jezdit jen na jednodenní výpravy a některé vícedenní (počítáme, že ty budou spíše na podzim nebo na jaře – výpravy v zimě jsou často náročnější v tom, že je zima a dřívěji se stmívá).

4) Nové výše příspěvků

Po mnoha a mnoha letech, kdy zůstávaly příspěvky beze změny, jsme se z několika důvodů rozhodli zdražit. Během roku nás nejvíce stojí výpravy a jelikož menším nebudou určeny všechny výpravy, budou dvě výše příspěvků. Menší budou platit 250 Kč jako doposud, větší 400 Kč. I nadále se snažíme samozřejmě šetřit a fungovat co nejlevněji, ale okolností se mění. Krom výdajů na výpravy a činnost během roku (energie, nákup věci na program…) také budeme potřebovat postupně obměňovat nějaké vybavení nebo ho, jelikož nás je aktuálně víc, dokupovat. Samozřejmě věříme a doufáme, že zvýšení příspěvků nebude pro nikoho problém ve fungování…

5) Nový způsob přihlašování (a odhlašování)

Pro větší efektivitu i přehlednost se pokusíme přejít na aplikaci Levitio, která je relativně propracovaná a přehledná a nabízí kvalitní systém přihlašování a odhlašování z akcí. Tato aplikace je tvořena přímo pro skautské oddíly. WhatsApp budeme využívat i nadále, jen bude spíše na rychlá sdělení, dotazy apod. Zpočátku možná bude chvíli trvat, než se s ní naučíme a než si na ni zvykne, ale pokud to zvládneme, do budoucna by nám to mohlo mnohé usnadnit.

Stručné představení Levitia ve dvou větách a dvou obrázcích: Z Levitia vám do e-mailu přijde pozvánka např. na výpravu (viz. obrázek):

Po kliknutí na “Potvrdit či omluvit účast” jen (bez přihlašování) vyberete “Přihlásit” nebo “Omluvit” a příp. důvod neúčasti. To je vše a náčelnictvo ví, jestli nás pojede 10 nebo 25. 😉 👍

Komentáře