Dvakrát offline, potřetí opět online

Na začátku prosince to vypadalo, že se budeme moci po dvou měsících opět vidět mimo obrazovky počítačů. A opravdu se tak stalo – schůzky v pondělí 6. i 13. prosince proběhly “naživo”. Bohužel přišlo opět zpřísnění a plánovaná Nadílka lesní zvěři v sobotu 19. 12. musela být zrušena a místo klubovní Vánoční nadílky Kmene Mohawk 21. 12. jsme se opět viděli jen online. Níže je stručný zápis ze všech tří akcí.

Kmenovka 7. prosince proběhla v klubovně od pěti do sedmi za účasti všech členů! Jelikož mohlo být v jedné místnosti max. 10 lidí (a nás bylo 12), program byl rozdělen po klanech a ty se poté prohodily. Venkovní část programu byla věnována především etapě celoroční hry Rychlé Šípy a vnitřní část povídání o skautském kroji. Před střídáním klanů proběhla venku za tmy společná hra s míčem. Před zakončením bylo ještě rozdáno nové číslo oddílového časopisu Ondaqua.

Schůzky 14. prosince se účastnilo 10 členů. Abychom opět nemuseli mít rozdělený program, rozhodlo se, že vyrazíme mimo klubovnu, kde můžeme být všichni společně. Úkolem klanů bylo uhádnout, kam jdeme a jako první se to povedlo klanu Modré Želvy – šlo se na Svatou Horu. Po asi patnáctiminutové cestě jsme tam dorazili. Kvůli tmě byl jen malý výhled na Příbram, místo toho jsme si ale na obloze ukázali světelné znečistění – jev, kdy městské osvětlení tak osvětluje oblohu, že skoro září a nedají se pozorovat hvězdy. Ze Svaté Hory to šlo skvěle vidět. Následně jsme se podívali do již tmou zahaleného areálu Svaté Hory, řekli jsme si něco o její historii i současnosti, prohlédli si její zmenšený model pro slepce a někteří se podívali i do baziliky. Následně si klany v praxi vyzkoušeli první pomoc při ošetřování rány na zápěstí a na čele (nebojte, nikomu se nic nestalo, bylo to jen jako:)). Členové také luštili v morseovce zakódované informace k Nadílce lesní zvěři (nakonec neproběhla). Ke konci jsme se přesunuli do sadu pod Svatou Horou, kde proběhla etapa celoroční hry. V ní se lépe dařilo Modrým Želvám. Poté jsme se už přesunuli ke klubovně a odtamtud domů.

V pondělí 21.12.  jsme se kvůli vládním opatřením museli znovu sejít online. Na schůzce jsme byli v počtu 7 lidí: Já (Icy), Kany, Imnu, Špigy, Muchomůrka, Standa a Kačka. Na začátku jsme si řekli, jak se kdo má. Potom ten, kdo chtěl, si mohl splnit něco ze stezky. Kromě mě si nikdo nic nesplnil. Já jsem si splnila 2 body.  Po splnění nám Špigy povídala o vánočních tradicích v našem oddíle. Když to Špigy dopovídala, tak jsme měli online Obřad 13ti svíček (pokud je v oddíle třeba tolik členů jako u nás, tak říká každý, ale pokud je v oddíle členů méně, tak říkají jen ti vybraní a řeknou např. co by si přáli, co přejí oddílu atd., více o Obřadu 13ti svíček bude v Ondaquě, která vyjde v lednu). Po Obřadu 13ti svíček jsme plnili etapu. Etapa spočívala v tom, že jsme hráli Skribbl.io a první a druhý (já a Špigy) získal zelený lepínek, třetí a čtvrtý (Kačka a Muchomůrka) získal žlutý lepínek a pátý a šestý (kdyby byl někdo, kdo by obsadil to páté a šesté místo) by získal červený lepítek. Dospěláci (Kany, Standa a Imnu) se nepočítali. Po dohrání hry Skribbl.io jsme šli hrát Matematico. Po dohrání jsme pozvali rodiče a společně s nimi jsme si zazpívali vánoční koledy. Na konci jsme si popřáli hezké Vánoce, šťastný nový rok a rozloučili jsme se.

Imnu (schůzka 7. 12. a 14. 12.) a Icy (schůzka 21. 12.)

Níže je několik fotek z online schůzky 21. prosince. Úvodní obrázek je z Obřadu 13 svíček (článek o něm bude v Ondaquě v lednu), který letos musel proběhnout online.

Komentáře