18. prosinec 2021: oddílové nadílky

Posledními dvěma většími akcemi roku bývají u Mohawků zpravidla nadílky. Při první, Nadílce lesní zvěři, obvykle chodíme do lesa (většinou na Květnou), kde dáme do krmelce nějaké jídlo pro zvěř a následně si tam zahrajeme hry, případně uvaříme oběd. Druhou nadílkou je Vánoční oddílová nadílka. Ta probíhá v klubovně a na programu je soutěž Zlatá stuha, povídání, zpívání, jezení cukroví a rozdávání dárečků. Na poslední část nadílky pak bývají zváni i rodiče. Zatímco v minulém roce mohla kvůli lockdownu proběhnut jen online oddílová nadílka, letos mohly obě, i když s několika opatřeními, proběhnout normálně naživo. Zde je zápis z nich.

Sešli jsme se v počtu patnácti lidí v 9 hodin u klubovny. Vzali jsme si jídlo pro zvířátka a vyrazili na Květnou. Když jsme dorazili na Květnou, dali jsme zvířátkům jídlo (suché pečivo, jablka, kaštany…) do krmelce a šli na místo kousek od krmelce, kde jsme si během půl hodiny museli připravit věci na oheň, pomocí jedné sirky zapálit oheň a udržovat ho tak, aby díky němu přehořel provázek. Ani jeden tým nevyhrál, protože jsme to nestihli za daný časový limit. Potom jsme si vzali věci a šli do klubovny.

V klubovně jsme začali připravovat oběd (čočku s míchanými vajíčky) a věci na Mohawskou nadílku (betlém, ozdoby a další). Nadílku jsme začali soutěží Zlatá stuha, jejíž součástí byli tři soutěže: napsat názvy rostlin, savců a ptáků; zatlouct hřebík a srovnat sirky do krabičky. Jméno vítěze se poté napíše na zlatou stuhu a dá se na nástěnku k výhercům z minulých let. Bohužel jsme kvůli nedostatku času odložit na nějakou ze schůzek, takže vítěz je zatím neznámí. Začali jíst cukroví a rozdávat si dárky. Po rozdání dárků jsme se začali stěhovat ven, kde už se scházeli rodiče (Kvůli opatřením jsme s rodiči nemohli být uvnitř klubovny, tak jsme se s nimi alespoň na chvíli sešli venku, pozn. red.). Společně s rodiči jsme zpívali, povídali a jedli cukroví. Okolo 18:30 jsme nadílku pomalu ukončili. Uklidili jsme klubovnu a rozešli se domů.

Icy

Komentáře