Tábor Mohawků 2023 – “Tábor Nové Éry” proběhl za pomoci rodičů a za podpory Města Příbrami

– z kroniky –

Náš tábor proběhl v termínu od 23. 7. do 5. 8. 2023. První týden (tzn. od 23. 7. do 29. 7.) byl pro malé táborníky a celý tábor byl pro starší táborníky, protože v druhém týdnu byl program náročnější. V prvním týdnu nás na táboře bylo 26 (21 dětí a 5 dospělých) a v druhém týdnu nás bylo 20 (14 dětí a 6 dospělých).

Do táborového programu spadala např. celotáborová hra na téma „Staré pověsti české”, za hezkého počasí (kterého bohužel moc nebylo) koupání, výlet do Březnice na zámek, kde jsme si mohli projít buď interiéry nebo zbrojnici, hry, večerní programy (zpívání, hodnocení dne,…), v druhém týdnu bylo pro starší yksuapi (výprava s přespáním), plnění Orlích Per (indiánských zkoušek) a spousta dalšího.

Na táboře si také spousta členů doplnila tzv. Théča-čanku (knížka s podmínkami, které musí nováček splnit, aby mohl být přijat do kmene a skládat slib) a skládali slib. Po slibu byly volby nového náčelnictva – novým náčelníkem Mohawků byl zvolen Samotář, degandawídou (voleným zástupcem) byl zvolen Imnu.

Poslední večer tábora se konal táborový Sněm, kde jsme vyhodnotili táborové soutěže a tradičně zvolili název tábora.

I přes menší dodělávky během tábora jsme si ho užili a už se všichni těšíme na příští rok.

Tábor by se nemohl uskutečnit bez velké pomoci rodičů – zapojili se na předtáborových brigádách, ale také při stavbě i bourání tábora. Díky!

Na táboře jsme postavili dvě nová týpí a také použili obnovené doplňky ke stanům týpí (vnitřní plachty – „liningy“), které jsme mohli zakoupit díky dotaci od Města Příbrami. Děkujeme!

Monika Fillová – Icy, podnáčelnice

Komentáře