Černí Jestřábi – starší skauti u Mohawků

Seigu Mohawkové, dobrý den rodiče!

Přichází leden a kromě prvního měsíce nového roku má u nás již po několikátý rok přichází i zahájení činnosti klanu Černých Jestřábů.

V tomto článku, který byl původně nadiktován, si vysvětlíme kdo vlastně Černí Jestřábi (někdy o nich píšu jako o “ČJ” – fakt to není hodina Češtiny! 🙂 ) jsou, jaký mají u Mohawků účel, co vlastně dělají a proč by i další Mohawkové mohli mít zájem stát se členy ČJ. Je trošku delší, ale zájemcům o členství v Černých Jestřábech mnohé napoví…

V některých skautských oddílech běžně funguje takzvaný “družinový systém”. To znamená že oddíl je rozdělen na menší skupinky (družiny, u nás jim říkáme klany), které vedou mladší vedoucí (rádcové, u nás říkáme owačirové a watutkové) a vedení oddílu (náčelnictvo) vede rádce (oddílovou/ kmenovou radu) a tím vlastně celý oddíl. Někdy se tomu říká “víceúrovňové vedení (řízení)”. U Mohawků jsme ke dvěma úrovním vedení (náčelníctvo a KR) přidali ještě třetí úroveň – a sice starší členy, kteří se na svoje působení v KR teprve připravují. Těm říkáme Černí Jestřábi. Nicméně ale pokud řeknu “tahle akce je pro Černé Jestřáby”, myslím tím, že je určená i pro KR a náčelnictvo.

Klan Černého jestřába je tedy skupinka starších skautů, kteří už buď jsou v oddíle dlouho a mají již v oddíle něco za sebou, nebo přijdou jako “náctiletí” nováčci, ale sou nadšení, šikovní, už něco dovedou (byť v jiném “oboru”) a mají zájem – pak dostanou díky klanu ČJ možnost mít samostatnou činnost v rámci schůzek ČJ a náročnějších výprav pro starší členy.

Tito starší členové pak fungují v rámci svých klanů, kde pomáhají s přípravou vedením klanovek, nebo s péčí o mladší členy klanu nebo kmene (třeba o Bobříky na výpravě celého oddílu), ale navíc k tomu se scházejí schůzkách, které mají akčnější, zajímavější a náročnější, přizpůsobené jejich věku. Díky tomu mají větší šanci, dovědět se víc, pochopit hloubku skautingu, zažít něco víc a zase na druhou stranu dát ze sebe něco svému oddílu. Být v klanu ČJ je dobrá cesta stát se těmi nezkušenějšími mezi Mohawky.

Klan Černého Jestřába je inspirovaný tradičním (“starým”) skautingem, roveringem (roverskou činností), indiánskou (woodcraftersou) činností a mimo jiné i americkými “Venturing” skauty v organizaci Boy Scouts of America (https://www.scouting.org/programs/venturing/) a jejich modelu A. L. P. S. (Adventure, Leadership, Personal Growth, Service – v ČJ dobrodružství , vedení / vůdcovství, osobní růst a služba) – o ALPS se píše zde: https://www.scouting.org/programs/venturing/about-venturing/the-alps-model/ (v angličtině).

Co se týče fungování, dalo by se říci, že ČJ jsou v podstatě roveři, věkově jsou to ale spíš skauti / skautky.
Pro zamyšlení – ve věku, kdy by někteří skauti a skautky možná už z oddílu odcházeli, snažíme se jim u Mohawků dát možnost a šanci 1.) dál plnit orlí pera a stoupat po cestě na “Horu Poznání” (tím se zdokonalovat a pokud jsou soutěživí, tak mít možnost se zdravou formou “hecnout”), 2.) zdokonalovat se a věnovat se indiánským obřadům jako ohnivec , wagamed a šaman, nebo má možnost 3.) fungovat v klanu Černého Jestřába.

Činnost Černých Jestřábů teď od ledna bude tématy v podstatě odpovídat činnosti ostatních klanů, nicméně bude trošku náročnější. Témata budeme řešit trošku víc do hloubky, aby člen, který se má něco naučit, věděl a pochopil i to, proč je dobré to umět a znát, ať už pro jeho fungování v rámci oddílu a nebo pro jeho další život. Obohacením bude program “pro starší”.

Kromě nových znalostí a dovedností je to i o hrách, které ostatní členové teprve poznají – klanovky ČJ budou v podstatě taková “laboratoř”, kde si členové ČJ mohou zkoušet nové věci. Například se dozví o zajímavé hře, přinesou ji na schůzku ČJ, kde si vyzkoušíme, jak jí jednoduše vysvětlit, zahrajeme si jí a když se osvědčí, můžeme jí přinést na klanovky. Nebo si na schůzce Černého Jestřába vyzkouším kamarádům objesnit nějaké téma, nebo je něco naučit a na “svojí” klanovku (třeba Polomáčenek) již přijdu připraven. Pokud si například na schůzce ČJ zopakujeme základní uzly, tak můžu na klanovce pomoct owačirovi s vysvětlováním a učením menších členů. A nebo za čas můžu, až budu troufat, a domluvíme se, dokonce ten “uzlovací část” programu vést.

Schůzky Černých Jestřábů budou opět, stejně jako loni, “střídací” (nepravidelně, pokaždé jiný den). Je to nutné – rozvrhy klanovek, kroužků, “hudebek”, apod. už jsou hotové, zažité a už není den v týdnu, kdy bysme se jako ČJ dokázali sejít všichni. Snažíme se fungovat se zhruba týdenním rozestupem – z hlediska osobního rozvoje je to ideální “rozestup” a z hlediska naučení / doučení se potřebných dovedností (všech “témátek” Théča čanky – tedy toho, co by podle našich představ měl skaut znát a umět) taky – znamená to více schůzek ČJ / možných konzultací (dovysvětlit, co někdo chce znát) a možností si něco splnit. A díky více schůzkám v různé dny je i větší šance, že se každý z ČJ bude moct alespoň na některé ze schůzek dostavit.

Zde je několik termínů nejbližších schůzek ČJ na leden 2024: 7. (ne), 15. (po), 26. (pá), 30. (út), vše od 16 do 18h (s možným plněním Théča čanky před schůzkami a individuálními konzultacemi po schůzkách, další termíny budou přibývat na další měsíce).

Podmínky pro to, aby se člen mohl stát Černými Jestřábem (neboli “nominace do ČJ”):

 • věk (11+)
 • žádný lístek na černé desce (odpracovat!)
 • zájem “pořádně skautovat” + pomáhat
 • splněná TČ podle věku, podle toho, jak dlouho jsem v oddíle (procenta – 5% za každý započatý kalendářní měsíc od příchodu do oddílu) a podle věku (urč. body) – do konce ledna
 • vstoupit do Černého Jestřába je možno pouze v lednu, max. v únoru 2024
 • nominace do ČJ je úmyslně jednodušší, přechod do KR náročnější – aby na sobě mohli členové v ČJ pracovat

Pravidla Černých Jestřábů

Protože jsou Černí Jestřábi jako starší a zkušenější členové ostatními členy Mohawků často vnímáni jako “vzory”, je třeba, aby ČJ důsledně dodržovali skautské zásady a mezi Mohawky zažitá pravidla (např. chování vůči mladším členům, chování na nástupech, to, že během programu nemůžu dělat, co chci, ale to, co je právě na programu; respektování autority – třeba toho, kdo i když je třeba mladší, na schůzce něco vysvětluje; znalost “oddílových věcí”, omlouvání se z podniků pokud nemůžu přijít, dále např. nošení osobních věcí na schůzky a výpravy, nošení skautského kroje a trička, apod.). To jsou věci, co by měli znát a dodržovat všichni Mohawkové, nováčci se je postupně dozvídají a sžívají se s nimi a s členy ČJ si je postupně připomeneme. Členy ČJ totiž bude vnímat celý oddíl a v případě prohřešků je budeme muset trestat trochu přísněji, protože, jistě uznáte sami, je něco jiného, pokud program na schůzce brebentěním ruší nováček věkově mezi bobříkem a vlčetem, nebo budoucí owačira, který již sám občas nějaký program vede a sám již zažil, jak je takovéhle vyrušování nepříjemné a sám třeba před chvílí žádal o klid a pozornost.

Ještě se zmíním o tom omlouvání z podniků – rozumím tomu, že schůzky ČJ jsou a budou v režimu pravidelných schůzek (klanovek a kmenovek) tak nějak “navíc” a pro někoho třeba nebude možné se jich vždy účastnit, ale jsou pro vás a předpokládám, že na ní přijdete – proto pokud nemůžete, nějakým způsobem se omluvte – a je úplně jedno, jestli to bude na dálku (SMS, e-mail, ve “vokapu”, kliknutím v Levitiu), nebo osobně (na schůzkách nebo výpravách Kanymu, případně, pokud tam není, někomu jinému z náčelnictva nebo KR). Jen by to mělo být dostatečně zřetelné (aby to nezapadlo v jiném povídání) a až na výjimečné situace by to mělo být předem!

Další pravidla a zvyklosti si upřesníme postupně, ale určitě to bude to, co jsem říkal / vypisoval v tomto článku a to, co si domluvíme. Tak například…

 • být vnímavý
 • být aktivní (na schůzkách ČJ i ostatních mohawských podnicích)
 • pokud jsem například nebyl na schůzce ČJ, můžu se při nejbližší příležitosti sám podívat do Klanových záznamů ČJ (budou viset v klubovně na nástěnce Černých Jestřábů), co se na schůzce ČJ dělo, co jsme si domluvili na příště a jestli si mám něco připravit, nebo jestli si nemůžu na příští schůzku ČJ také připravit část programu
 • používat svůj skautský zápisník jako svůj “kapesní mozek”…

Podmínky pro přechod do KR:

 • růst – dle věku splněná Théča čanka do tábora (kvůli slibu), kdo již slib má, tak kompletně (min. na 80%?) splněná TČ, pak plnění OP
 • splnění konkrétních úkolů (výzev) – jejich znění upřesníme na jaře
 • Korálková výzva 2024, podobně jako minulé roky, ale náročnější:
  • pro setrvání v ČJ – min. 20 korálků
  • pro přestup do KR – 50 korálků a tajný úkol
 • vyhodnocení setrvání člena v ČJ nebo jeho přechod do KR bude probíhat průběžně do letošního Minitábora.

Během půl roku, to znamená od ledna do června 2024 bude v klanu Černých Jestřábů probíhat Korálková výzva – to znamená, že za různé činnosti a splněné úkoly (pomoc někomu, vedení části programu, apod.) budou členové ČJ dostávat korálky. Pokud to zjednoduším – za získají korálků za toto období se stanou členy Kmenové rady, to znamená, že postoupí výš směrem k větším úkolům a větší možnosti podílet se na rozhodování o fungování Kmene Mohawků, pokud budou mít korálků míň (ale přes 20), zůstanou v rámci Černého Jestřába i na táboře a budou fungovat jako jako pomocníci KR a kdo během první poloviny roku 2024 níská méně, než 20 korálků, nebo náčelnictvo nepřesvědčí svým chováním, bude mít šanci možná někdy v budoucnu.

Zde je letáček o nejbližších podnicích pro Černé Jestřáby (popř. zkušené Mohawky, co nejsou v ČJ) ve formátu PDF:

Pozvánka

Holky a kluci, starší Mohawkové! Zvu vás do týmu Černých Jestřábů! Zamyslete se, jestli je tahle výzva pro vás! Jestli chcete být členem / členkou Černého Jestřába, chcete to zkusit “máknout” na sobě a fungovat v rámci Mohavků i mimo náš oddíl jako správný skaut / skautka na 100%, dejte mi vědět a připojte se k nám. Celé náčelnictvo Mohawků, členové Kmenové Rady i ostatní členové Černého Jestřába vám pomohou.

Pokud vás to neoslovilo, nebo to zatím není pro vás, nic se neděje – další příležitost bude, předpokládám, zase za rok – Mohawkové rádi vidí a také v aktivitě rádi podpoří členy, kteří jsou do činnosti nadšení a navíc mají snahu s něcím pomoct.

Mějte se krásně, ať se vám daří a dodatečně přeji vám i vašim rodinám hodně zdraví a životní radosti!

Hau, domluvil jsem!

Kanyatara
owačira klanu Černého Jestřába, člen KR

Komentáře