Mohawské Vánoce 2023

První letošní podnik spojený s Vánocemi proběhl už druhou prosincovou neděli, kdy se na celé odpoledne v klubovně sešlo několik zájemců z řad dětí i rodičů, aby napekli a nazdobili vánoční perníčky určené na naši vánoční nadílku.

O pět dní později (v pátek 15. prosince) se koná tradiční vánoční akce – oddílová nadílka. Jelikož oproti předchozím letům nás je výrazně více, jako místo konání zvolíme namísto klubovny příbramskou Waldorfskou školu. Ve čtyři hodiny se schází kmenová rada, aby začala připravovat prostory, výzdobu i občerstvení.

Samotná nadílka, na které se nás sejde přes 30, začíná o půl hodiny později hrou, jejímž cílem je se bez vydání jakéhokoliv zvuku dostat na druhou stranu místnosti, ukořistit jeden perníček a opět přejít celou místnost – teprve pak je možné perníček sníst. Následuje obřad 13 svíček, při kterém má vždy řečník možnost popřát oddílu něco pěkného do příštího roku a poté má tu čest vybrat dalšího řečníka. Následovalo představení tajné vánoční činnosti. Bobříci (nejmladší) vyrobili cedule na odpadkové koše, Nebeská aliance (dva klany starších) připravila návrh mohawské hymny a také udělala závěs do klubovny a aliance Polomáčenek (zbylé dva klany starších) vyrobila mohawské štíty. Posledním bodem programu bylo rozdávání dárků. Rychle jsme ještě udělali společnou fotku a v 18 hodin nadílku zakončili. Za pomoci kmenové rady jsme pak vše uklidili a věci odvezli do klubovny. Kvůli vysokému počtu účastníků jsme letos nedělali tradiční soutěž Boj o zlatou stuhu, ale třeba ji za rok opět obnovíme.

Poslední větší akcí roku 2023 (následující týden totiž ještě probíhaly schůzky) byla v sobotu 16. prosince výprava s rodiči. Zatímco poslední výprava s rodiči, která byla v říjnu 2022, měla na čtyřicet účastníků, tato byla z důvodu velké nemocnosti a předvánočního shonu méně o dost méně početná. Pod vedením Icy jsme od klubovny vyrazili na vrch Květná ležící na severu Příbrami. Cesta byla pohodová a naplněná několika hrami. Přímo na Květné jsme si pak zahráli Boj o vlajky. Týmy byly rozděleny podle věku (hranicí bylo 20 let). V asi hodinové hře nakonec zvítězil tým mladších. Po najezení jsme se začali pomalu přesouvat zpátky ke klubovně, kde jsme asi ve dvě hodiny celý den zakončili. I když účast nebyla tak vysoká, byla to fajn možnost si po cestě popovídat s dětmi i rodiči.

Komentáře